Ważne informacje oraz Intencje Mszalne i Zapowiedzi przedślubne

Intencje Mszalne 20 – 26 VII 2015 r.
Do pobrania
TUTAJ
Intencje mszalne można zamawiać w kancelarii parafialnej lub w zakrystii po Mszy Świętej.

Zapowiedzi przedślubne
XVI Niedziela Zwykła 19 lipca 2015 r.
Do pobrania TUTAJ

Ogłoszenia Parafialne
XVI Niedziela Zwykła 19 lipca 2015 r.
Do pobrania TUTAJ
[image]

Niedziela, 24 maja 2015, 15:54 

Uroczystość I Komunii Świętej w naszej Parafii

W święto Wniebowstąpienia Pańskiego, 17 maja br. 63 trzecioklasistów przystąpiło do Pierwszej Komunii świętej. Dzieci z I grupy przeżywały swoją uroczystość w Kościele parafialnym podczas Mszy św. o godz. 9: 00 , natomiast II grupa w czasie Sumy o godz. 12:00. Słowo Boże głosił o. Mariusz Mazurkiewicz, redemptorysta z Lublina.
W pięknie przystrojonej świątyni zgromadziły się dzieci wraz ze swoimi rodzicami, chrzestnymi i dalszą rodziną. Rodzice pobłogosławili swe pociechy, a następnie poprosili celebransa ks. kan. Piotra Stańczaka o udzielenie Pierwszej Komunii św. Kapłan przychylił się do tej prośby i oznajmił, że z radością będzie sprawował Eucharystię w intencji dzieci, które przez cały rok przygotowywały się do tej uroczystości pod kierunkiem ks. Andrzeja Gęby, s. Joanny Banasiak i katechetek: Katarzyny Balcerek i Alicji Grabowskiej.

W jaki sposób dostać się do nieba?
Niebo to bezustanne przebywanie z Panem Bogiem - wyjaśnił o.Mariusz podczas homilii. - Gdy przyjmujemy Pana Jezusa do swojego serca, to wielka radość jest w niebie. Ale taką samą radość możemy przeżywać tu na ziemi, gdyż Ciało Jezusa to początek nieba - podkreślał. Najświętszy Sakrament daje nam siłę, by tego nieba coraz bardziej pragnąć. Następnie kapłan, zwracając się do rodziców pytał: - Czy wierzysz, że niebo jest otwarte dla ciebie? Czy ufasz, że jesteś kochany cały czas przez Chrystusa, który niebo dla ciebie otworzył? To On daje ci łaskę, miłość. W darach ołtarza dzieci złożyły kwiaty, owoce, wino i wodę oraz hostie, będące znakiem chleba. Podczas ofiarowania wraz z s. Joanną śpiewały: ,,Ofiaruję ci, Panie mój, całe życie swe ”, ,,Panie, dobry jak chleb” oraz inne pieśni. Najważniejszym punktem Liturgii było przyjęcie Komunii św. po raz pierwszy w życiu. Dzieci z przejęciem przystępowały do Stołu Pańskiego. Ten moment zapamiętają na długie lata.
Potem nadszedł czas podziękowań. Najpierw Ksiądz Proboszcz podziękował ks. Andrzejowi, s. Joannie i paniom katechetkom za przygotowanie dzieci do tej pięknej uroczystości. Następnie głos oddano dzieciom i ich rodzicom. Dzieci podziękowały Panu Bogu za dar Eucharystii. Wyraziły też (w formie wierszyków) wdzięczność swoim rodzicom, kapłanom pracującym w naszej parafii oraz katechetkom za zaangażowanie i wszelką pomoc. Ich twarze wyrażały radość i wzruszenie. Podobne uczucia malowały się na twarzach rodziców, babć, dziadków i dalszej rodziny.
Uroczystość Pierwszej Komunii skłania do refleksji i wspomnień sprzed 10, 20 czy nawet 50 lat. Zapewne niegdyś taka uroczystość przebiegała w nieco skromniejszych warunkach. Nie było takich pięknych strojów, wspaniałych dekoracji, wystawnych przyjęć, drogich prezentów, ale przecież nie to jest najważniejsze. Istotne jest to, co kryje się w sercu. Chociaż dzieci może jeszcze nie w pełni uświadamiają sobie wagę tego sakramentu, to jednak jest ważne, aby od tej pory systematycznie przyjmowały Komunię św., która uczyni ich życie szczęśliwe i utoruje im drogę do nieba.
Halina Bartosiak

Środa, 1 kwietnia 2015, 8:31 

Droga Światła ulicami naszego miasta

[image]

Środa, 18 marca 2015, 20:03 

Młodzież otwarta na przyjęcie darów Ducha Św.

[image]
W uroczystość św. Józefa, 19 marca, 59 gimnazjalistów z Piask przyjęło sakrament dojrzałości chrześcijańskiej z rąk ks. bpa Mieczysława Cisło. Witając Pasterza w piaseckiej świątyni, młodzież prosiła o udzielenie sakramentu bierzmowania. Do tej prośby przyłączyli się rodzice i Ksiądz Proboszcz Piotr Stańczak, który zapewniał, że młodzi parafianie są dobrze przygotowani przez ks. Emila Mazura na tę niepowtarzalną uroczystość. Przed rozpoczęciem Mszy św. Jakub Skomorowski przeczytał wiersz Adama Asnyka ,,Pod stopy krzyża”, zawierający opis upadku moralnego spowodowanego przez grzech, rozpacz, utratę wiary. Dzięki maleńkiemu krzyżykowi poeta odzyskał wiarę i sens życia. W zakończeniu wiersza czytamy, że chociaż wszystko przemija, to prawda nigdy nie przeminie. Ksiądz Biskup pozdrawiając wszystkich uczestników, podkreślił, iż kościół piasecki jest podwójnym Wieczernikiem - Eucharystii i darów Ducha Świętego. Potem, zwracając się do młodzieży, powtórzył za św. Janem Pawłem II: - Jesteście wiosną Kościoła i nadzieją Chrystusa.

W homilii Ksiądz Biskup zauważył, że najpiękniejszym darem dla gimnazjalistów jest Komunia święta przyjęta w ich intencji. Następnie postawił dwa fundamentalne pytania: Kim jest Bóg? oraz Kim jest człowiek? Odpowiadając na pierwsze pytanie, przywołał wypowiedź św. Jana ,,Bóg jest Miłością”. Ponadto podał inne przymioty Boga: - Bóg jest Ojcem i Stwórcą świata, Odkupicielem i Uświęcicielem. Człowiek zaś jest ,,istotą zawieszoną pomiędzy heroizmem a bestialstwem”. To Duch Święty sprawia, że człowiek rozwija się harmonijnie. Życzę wam, żebyście pracowali nad sobą, wzrastali w wierze i nie ulegali pokusom - apelował. Następnie Ksiądz Biskup zacytował wiersz Adama Asnyka ,,Do młodych”:

Szukajcie prawdy jasnego płomienia!
Szukajcie nowych, nie odkrytych dróg(…)

Nawiązując do czasów współczesnych, Ksiądz Biskup przedstawił dramatyczną historię czterech młodych ludzi, skazanych na śmierć przez islamskich fundamentalistów. Kiedy oprawcy mieli już wykonać wyrok, zaproponowali ofiarom darowanie życia w zamian za wyrzeczenie się wiary. Młodzi ludzie jednak nie wyrzekli się Jezusa. Trzej młodzieńcy zginęli, natomiast młoda dziewczyna mimo silnych obrażeń przeżyła, by opowiadać światu o tragedii chrześcijan. - To jest hańba, Europa milczy, gdy giną chrześcijanie! – podkreślał Ksiadz Biskup. Potem zwrócił się do młodych z przesłaniem: - Życzę wam, abyście pokonywali wszelkie trudności dzięki wierze i więzi z Chrystusem. Zwyciężajcie przez krzyż sprawy Jezusa!

Następnie bp Cisło udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. Ten uroczysty moment zapadł głęboko w serca gimnazjalistów i ich rodziców. Po Komunii Św. Ksiądz Biskup podziękował rodzicom i nauczycielom za trud wychowania dzieci w systemie wartości chrześcijańskich, a ks. Emilowi za przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania. Szczególnie ciepłe słowa skierował pod adresem ks. prof. Leszka Adamowicza, który przez cały rok, mimo wielu obowiązków naukowych i akademickich (wykłada prawo kanoniczne na KUL-u i wielu europejskich uczelniach) przyjeżdża do Piask i służy posługą w konfesjonale. Przed udzieleniem pasterskiego błogosławieństwa Ksiądz Biskup apelował: - Niech Duch Święty jednoczy was, niech Jego dary zaowocują szlachetnością, pięknem waszego życia i światłem umysłu. W odpowiedzi na to młodzi wraz z całym Kościołem zaśpiewali pieśń ,,My chcemy Boga”.

Halina Bartosiak

Środa, 25 lutego 2015, 10:15 

Rekolekcje Wielkopostne

[image]

Plan Rekolekcji Wielkopostnych 2015 dostępny TUTAJ
Czy chcesz być szczęśliwy? Czy chciałbyś za 4 minuty pójść do nieba? Czy chciałbyś już tu na ziemi zostać świętym? - te oto niekonwencjonalne pytania zadał ks. Paweł Kucia, rozpoczynając rekolekcje w naszej parafii. Nawiązując do postaci biblijnych, a w szczególności Jana z Chrzciciela oraz przykładów z życia, wskazał na konieczność przechodzenia z ciemności do światłości. Tą ciemnością mogą być: grzech, choroba, zranienia. W procesie nawrócenia pomocą może okazać się drugi człowiek np. ksiądz, ktoś z rodziny, przyjaciel. My też możemy służyć pomocą innym.
Dużo uwagi poświęcił rekolekcjonista postaci św. Jana Chrzciciela. Choć mieszkał na pustyni i raził swoim wyglądem (ubrany w skórę wielbłądzią i przepasany pasem), to jednak cieszył się autorytetem i popularnością wśród Żydów, gdyż głosił prawdę. Ośmielił się nawet powiedzieć do faryzeuszy: Wy plemię żmijowe…
W kolejnym dniu ćwiczeń duchowych kapłan mówił o trudnościach, jakie napotykamy w realizacji swoich postanowień, planów, zamierzeń. Oby mam się tak chciało, jak nam się nie chce - to stwierdzenie świetnie ilustruje postawę wielu ludzi odkładających na później swoje obietnice.
Na zakończenie Ks. Paweł podziękował wszystkim za uważne wsłuchiwanie się w Słowo Boże oraz nauki rekolekcyjne. - Widziałem życzliwość, zainteresowanie i zrozumienie w waszych oczach. - Pragnę przede wszystkim podziękować Panu Bogu za możliwość głoszenia rekolekcji w waszej parafii. Jestem wdzięczny Księdzu Proboszczowi za zaproszenie mnie do Piask. Następnie kapłan udzielił zebranym pasterskiego błogosławieństwa.
Halina Bartosiak

Czwartek, 19 lutego 2015, 15:43 

« poprzednie wiadomościKalendarium

Ogłoszenia

Brak wiadomości.

Kancelaria

Czynna w dni powszednie
od 800 do 900 i od 1700 do 1800.
tel. (081)5821090

Adres

ul. Lubelska 1
21-050 Piaski

Msze Święte

Niedziela:
700, 900, 1030, 1200, 1800
(kaplica w Kozicach: 1000)
Dni powszednie:
700, 730, 1800

Siostry Kapucynki NSJ

Klasztor w Piaskach

Dekanat piasecki


Parafia Biskupice
Parafia Chmiel
Parafia Częstoborowice
Parafia Fajsławice
Parafia Kawęczyn
Parafia Oleśniki
Parafia Siedliska
Parafia Trawniki
Parafia Wygnanowice


posłuchaj online


Warto zobaczyć