Intencje Mszalne i Zapowiedzi przedślubne

[image]
Intencje Mszalne 24 - 30 XI 2014 r.
Do pobrania
TUTAJ
Intencje mszalne można zamawiać w kancelarii parafialnej lub w zakrystii po Mszy Świętej.

Zapowiedzi przedślubne
Brak zapowiedzi

Sobota, 15 listopada 2014, 15:58 

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

[image]

Ziemia Święta - Śladami Odkupiciela
Pielgrzymka do Ziemi Świętej, organizowana przez naszą parafię,
termin: 7-14 Lutego 2015 r.


Więcej szczegółów TUTAJ

Środa, 1 paździenika 2014, 14:48 

Różaniec - modlitwa za naszych zmarłych

[image]

Piątek, 12 września 2014, 15:55 

Odpust Podwyższenia Krzyża Świętego w Piaskach

Okazją do świętowania był odpust połączony z dziękczynieniem za tegoroczne plony oraz jubileusz 30-lecia posługi kapłańskiej Księdza Dziekana Piotra Stańczaka. Wraz z Księdzem Proboszczem modlili się jego 4 koledzy z seminarium: ks. prof. Sławomir Nowosad, prorektor KUL, ks. prof. Stanisław Fel, ks. Marek Hawrylak, proboszcz z Fajsławic, oraz ks. prof. Bogdan Migut. Celebrując Mszę Św. wspólnie dziękowali Bogu za 30 lat posługi kapłańskiej oraz za tegoroczne plony i dar chleba. Na wstępie Ks. Dziekan serdecznie przywitał wszystkich zgromadzonych, a szczególnie pielgrzymów z Kozic, którzy w pieszej pielgrzymce przybyli do Piask. Zgodnie z tradycją, mieszkańcy poszczególnych wiosek - Brzeziczek, Gardzienic I, Gardzienic II, Kębłowa, Kozic, Piask Wielkich i Siedliszczek przynieśli do kościoła wieńce dożynkowe, pięknie przystrojone kłosami zbóż i kwiatami. Mszy św. przewodniczył ks. prof. Bogdan Migut, natomiast homilię wygłosił
ks. prof. Sławomir Nowosad. Liturgię Mszy świętej uświetnił zaprzyjaźniony chór osób niepełnosprawnych z Żułowa. W jego wykonaniu już na wstępie usłyszeliśmy pieśń:
,,Witaj krzyżu, nadziejo nasza,
w Tobie jest zbawienie nasze,
życie i zmartwychwstanie”.
Nawiązując do Ewangelii i przypadającego święta Podwyższenia Krzyża Świętego, Ksiądz Profesor przypomniał, że na krzyżu umarł Chrystus, który przyjął na siebie całe ludzkie życie, cierpienie i śmierć - ,,Tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał”. Jest to życie piękne, najprawdziwsze, wieczne – podkreślał. - Bóg dał nam też pokarm w postaci Eucharystii oraz Słowo Boże, które jest mocniejsze niż śmierć. - Trzeba nam dzisiaj na nowo uwierzyć, że kiedy klękamy przed Najświętszym Sakramentem, to tak jakbyśmy klękali przed Jezusem w Wieczerniku. Jubileusz 30-lecia kapłaństwa był okazją do refleksji. Przywołując postać Jana Pawła II, kapłan podkreślił, że Papież dał piękne świadectwo swojego z życia. A co jest z twoim życiem? – pytał. - Możemy jeszcze wszystko zmienić, o ile uwierzymy na nowo. W swoich notatkach Karol Wojtyła jeszcze jako młody kapłan napisał : ,,Jestem bardzo w Bożych rękach". My też powinniśmy uwierzyć, że jesteśmy w Bożych rękach, że Bóg jest najlepszym Ojcem, bo daje nam życie wieczne”- mówił homileta.
W darach niesionych do ołtarza starostowie dożynek Bernadeta i Zbigniew Guzowie złożyli chleb i owoce, a delegacja z OSM - przetwory mleczarskie. Ks. prof. Nowosad pobłogosławił dary oraz wieńce dożynkowe.
Tuż po Komunii świętej nastał czas na składanie życzeń Jubilatowi. Najpierw wystąpiły dzieci, a potem delegacja złożona z przedstawicieli LM i kółek różańcowych życzyła zdrowia i dziękowała księdzu Piotrowi za zaangażowanie oraz wszelkie prace na rzecz parafii. Następnie głos zabrał Ksiądz Proboszcz, dziękując wszystkim za wspólną modlitwę, życzenia i kwiaty. Słowa wdzięczności i szczególnego podziękowania skierował pod adresem tych, którzy zaangażowali się w celebrację święta i przygotowanie dożynek. Zwieńczeniem uroczystości była procesja eucharystyczna.

Po południu na terenie kompleksu sportowego ,,Orlik” przy ZS Piaski, odbył się festyn rodzinny zorganizowany przez Parafię. Wiele sił w jego organizacje włożyli Księża, Ks. Emil Mazur oraz Ks. Andrzej Gęba, a także Siostra Joanna Banasiak. Był to czas gier i zabaw integracyjnych przygotowanych przez młodzież dla dzieci w poszczególnych przedziałach wiekowych. Imprezie towarzyszyła „Kawiarenka” miejsce spotkań przy ciekawych pogaduchach dla rodziców, dzieci i tych wszystkich którzy w dobrym towarzystwie chcieli napić się kawy i zjeść ciastko. Całkowity dochód z działania Kawiarenki został przeznaczony na prezenty z okazji św. Mikołaja dla ubogich dzieci z naszej Parafii.
Dziękujemy tym wszystkim, którzy w organizację odpustu oraz festynu włożyli swój czas, zapał i entuzjazm. Po relacjach dzieci i młodzieży, a także dorosłych widzimy że było warto.

Halina Bartosiak

[image]
Powiększ plakat TUTAJ

Wtorek, 2 września 2014, 16:01 

O modlitwie, sensie i trudach...

[image]
O modlitwie, sensie i trudach pielgrzymowania na Jasną Górę z ks. Emilem Mazurem rozmawia Halina Bartosiak

HB: Ile razy uczestniczył Ksiądz w pielgrzymce pieszej na Jasną Górę?
Ksiądz Emil: Cztery razy (jako kleryk i diakon) pracowałem w służbach liturgicznych i przez cztery lata wędrowałem z grupą 13, w tym 2 razy jako przewodnik grupy. W tym roku była to dość liczna grupa, bo licząca 240 osób.
HB: Co było głównym zadaniem Księdza?
Ks. Emil: Koordynowanie służb, to jest: służb porządkowych, medycznych, kwatermistrzowskich. Odpowiadałem za harmonogram dnia. Ponadto pełniłem obowiązki duszpasterskie, czyli sprawowałem Eucharystię, spowiadałem, głosiłem konferencje, czy też prowadziłem modlitwy poranne, południowe bądź wieczorne
HB: To był ogrom pracy, wykonywanej w dodatku w wielkim upale. Właśnie, jak Ksiądz i cała grupa pielgrzymkowa radziliście sobie w czasie tych upalnych dni?
Ks. Emil: Nie było tak źle. Śledziliśmy prognozę pogody i widzieliśmy, że gdy w Piaskach mocno grzało słońce, u nas było dość chłodno i przez 3 dni padał deszcz.
HB: Który odcinek pielgrzymki był najtrudniejszy?
Ks. Emil: Zdecydowanie - wejście na górę Święty Krzyż. Wtedy pokonaliśmy ponad 43 kilometry.
HB: Proszę Księdza, osobom które nigdy nie pielgrzymowały pieszo, trudno zrozumieć motywy waszego postępowania. Przecież modlić się można wszędzie – w domu, w kościele, w lesie. Wy jednak podjęliście bardzo trudne rekolekcje w drodze. Dlaczego?
Ks. Emil: Rzeczywiście, modlić się można wszędzie. Każdy uczestnik wybiera się na pielgrzymkę z określoną intencją. Przez trud pielgrzymowania pragnie tę sprawę omodlić, przybliżyć do Boga intencję, którą nosi w sercu. Poza tym, modląc się za kogoś, uświęcamy siebie, przeżywamy rekolekcje, które prowadzą nas do nawrócenia i odnowy duchowej.
HB: A propos rekolekcji. Kto w tym roku głosił konferencje i przygotowywał apele pielgrzymkowe?
Ks. Emil: Główne konferencje, których słuchaliśmy, głosił ks. Przemysław Kawecki. Oczywiście, nie ograniczaliśmy się do tych konferencji, lecz także sami dzieliliśmy się - wspólnie z ks. Andrzejem Krasowskim – obecnym proboszczem Matki Kościoła w Świdniku - świadectwem swojej wiary z pielgrzymami gr. 13. Natomiast prawie każdego wieczoru gromadziliśmy się na wspólnych apelach, przygotowywanych również przez młodzież.
HB: Słyszałam, że były bardzo atrakcyjne i oryginalne. Co nowego wprowadziliście?
Ks. Emil: Poprzez pantomimę, elementy dramy i scenki rodzajowe pragnęliśmy zobrazować drogę młodego człowieka do świętości.
HB: Śledząc trasę tegorocznej pielgrzymki, zauważyłam, że ze względu na roboty, szliście trochę inną drogą. Jak przyjmowali was gospodarze, u których byliście pierwszy raz?
Ks. Emil: Bardzo dobrze. Każdy kontakt z gospodarzami przyjmującymi pielgrzymów był bardzo ciepły, pełen troski o to, aby nikt nie był głodny. Nawet zdarzało się tak, że gospodarze na czas noclegu pielgrzymów wyprowadzali się do garażu czy piwnicy po to, aby jak najwięcej pątników przenocować u siebie w domu. Bardzo często gospodarze dzielili się swoimi problemami z pielgrzymami chcąc, by zanieśli te wszystkie intencje przed tron Matki Bożej do Częstochowy.
HB: Pielgrzymka to trud, zmęczenie, poświęcenie, dolegliwości, które nie omijają również kapłanów. Czasami wydaje się, że to przerasta pielgrzymów. Co Ksiądz radzi w takich przypadkach?
Ksiądz Emil: Zacisnąć zęby i iść dalej. Ofiarować Bogu swoje cierpienie i nie poddawać się. Dzięki wspólnej modlitwie łatwiej jest pokonywać trudności.
HB: A jak ,,spisywali” się piaseccy pielgrzymi?
Ksiądz Emil: Wspaniale – grupa bardzo zdyscyplinowana a zarazem bardzo pomocna, bo przede wszystkim to oni pomagali organizować wieczorne apele poprzez oprawę muzyczną czy też czynny udział w różnego rodzaju pantomimach.
HB: Proszę Księdza, trzeba mieć określone predyspozycje, żeby pielgrzymować?
Ksiądz Emil: Pielgrzymować może każdy zdrowy człowiek, chociaż zdarzają się też pielgrzymi niepełnosprawni ale z opiekunami. W naszej grupie najstarsza osoba miała 84 lata, a najmłodszym uczestnikiem było czteroletnie dziecko.
HB: A co zaplanował Ksiądz na następne wakacje?
Ksiądz Emil: W następnym roku zamierzam przede wszystkimi znów pójść na Jasną Górę. Zapraszam również naszych parafian…

Wtorek, 2 września 2014, 16:00 

« poprzednie wiadomościKalendarium

Ogłoszenia

Brak wiadomości.

Kancelaria

Czynna w dni powszednie
od 800 do 900 i od 1700 do 1800.
tel. (081)5821090

Adres

ul. Lubelska 1
21-050 Piaski

Msze Święte

Niedziela:
700, 900, 1030, 1200, 1800
(kaplica w Kozicach: 1000)
Dni powszednie:
700, 730, 1800

Siostry Kapucynki NSJ

Klasztor w Piaskach

Dekanat piasecki


Parafia Biskupice
Parafia Chmiel
Parafia Częstoborowice
Parafia Fajsławice
Parafia Kawęczyn
Parafia Oleśniki
Parafia Siedliska
Parafia Trawniki
Parafia Wygnanowice


posłuchaj online


Warto zobaczyć