Intencje Mszalne, Zapowiedzi Przedślubne oraz ważne Informacje

Intencje Mszalne 25 - 31 VIII 2014 r.
Do pobrania
TUTAJ
Intencje mszalne można zamawiać w kancelarii parafialnej lub w zakrystii po Mszy Świętej.

Zapowiedzi przedślubne - Brak

[image]

Poniedziałek, 4 sierpnia 2014, 9:36 

Pielgrzymowania nadszedł czas..

[image]
3 sierpnia 30-osobowa grupa pielgrzymów piaseckich na czele z ks. Emilem Mazurem wyruszyła pieszo z Lublina na Jasną Górę. Hasło tegorocznej pielgrzymki, nawiązującej do kanonizacji Jana Pawła II brzmi - ,,W blasku świętości”. Mimo 30-stopniowych upałów pątnicy codziennie pokonują około 25 – 30 kilometrów. W sumie mają przejść ponad 300 km. – Najtrudniejsze były pierwsze dni - mówił ks. Emil.
(Dokładna relacja z pielgrzymki za kilka dni).
W święto Przemienienia Pańskiego, 6 sierpnia kolejny raz na odpust do Kozic udała się 42- osobowa grupa pielgrzymów, której przewodniczył ks. Andrzej Gęba. Wśród pielgrzymów było 6 sióstr nowicjuszek, kilkoro legionistów, 4 dzieci oraz dorośli parafianie. Na czele orszaku, który wyruszył z kościoła o godzinie 9:00 stał krzyż, a za nim figura Matki Bożej Niepokalanej (patronki LM), niesiona przez wszystkich uczestników. Pielgrzymi idąc przez miasto i wioski, śpiewali pieśni, odmawiali Koronkę Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy. Prym wiodły siostry kapucynki. Pokonanie 8-kilomerrowej odległości z Piask do Kozic nie jest łatwe, szczególnie dla ludzi starszych, dlatego przygotowano dla pielgrzymów dwa postoje. Pierwszy był - podobnie jak w ubiegłych latach - w gościnnych progach Wiesławy i Jana Wójcików, drugi w remizie strażackiej w Kozicach. Przyjmując w ogrodzie pątników, państwo Wójcikowie częstowali ich ciastem i chłodnymi napojami, przygotowanymi z pomocą sąsiadów. Po krótkim odpoczynku i zrobieniu kilku pamiątkowych zdjęć przez s. Olę Krzepińską pielgrzymi wyruszyli w dalszą drogę. Tego dnia było dość ciepło, ale nie upalnie. Wiał lekki wiatr, który chłodził twarze idących pątników.
W Kozicach, zgodnie ze staropolską gościnnością, panie zapraszały do sali, w której przygotowały własnoręcznie zrobione wypieki i napoje. Czas naglił, ale jak można było zrezygnować ze smakołyków. Wszyscy posileni i z nowym zapasem energii pośpieszyli w stronę kaplicy, gdzie serdecznie powitał ich ks. Piotr Stańczak.
W samo południe w świątyni wypełnionej po brzegi wiernymi, rozpoczęła się Msza św. sprawowana przez o. Andrzeja Kiełbasę. Celebrans w homilii, nawiązując do Ewangelii, postawił dwa pytania: Jakie znaczenie miało przemienienie na górze Tabor dla Jezusa, a jakie dla jego uczniów i dla nas, ludzi współczesnych?
- Przemienienie było objawieniem Boga, odsłonięciem prawdziwego oblicza Jezusa, ukazaniem prawdy o Jego Boskości - mówił. – Dla Piotra, Jana i Jakuba widok Jezusa w otoczeniu proroków Mojżesza i Eliasza był umocnieniem wiary. Natomiast dla nas, ludzi żyjących współcześnie, górą Tabor są: modlitwa, Eucharystia, Słowo Boże, sakrament pokuty i pojednania - podkreślał. - Korzystajmy z sakramentów, módlmy się, czytajmy Pismo Święte - apelował ojciec redemptorysta.
Zwieńczeniem uroczystości odpustowej była procesja eucharystyczna wokół świątyni. Wcześniej, Ksiądz Proboszcz podziękował wszystkim, którzy włożyli wiele starań w przygotowanie odpustu. Szczególnie ciepłe słowa skierował pod adresem fundatorów baldachimu - Zofii i Tadeusza Najdów oraz p. Henryki Kality, pełniącej od kilkunastu lat obowiązki zakrystianki. Wspólne dziękczynienie za wszelkie dary i dobrą pogodę parafianie i goście wyrazili śpiewając pieśń,, Ciebie Boga wychwalamy”.

Halina Bartosiak
Zdjęcia dostępne TUTAJ

Piątek, 2 maja 2014, 9:53 

Droga Światła ulicami Piask

[image]

Zdjęcia dostępne TUTAJ

Poniedziałek, 28 kwietnia 2014, 16:52 

Plan błogosławieństwa pól i zasiewów w bierzącym tygodniu

Poświęcenie pól rozpoczyna się o godz. 18:00.
Pojazdy po Księży prosimy na godz. 17:40.


5 V 2014, poniedziałek
Borkowszczyzna
Majdan Kozicki i Majdan Kozic Górnych
Kozice Górne

6 V 2014, wtorek
Kozice Dolne
Kol. Kozic Dolnych
Klimusin

7 V 2014, środa
Siedliszczki
Giełczew
Gardzienice

8 V 2014, czwartek
Piaski

Sobota, 26 kwietnia 2014, 22:19 

Jan Paweł II Świętym!

[image]

W święto Miłosierdzia Bożego, 27 kwietnia 2014 roku, Ojciec Święty Franciszek wyniósł na ołtarze dwóch Papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II. Data ta stała się dniem szczególnym dla Kościoła katolickiego. W tym dniu ,,wszystkie drogi prowadziły do Rzymu”, a oczy wierzących i niewierzących były zwrócone na Plac Świętego Piotra, gdzie odbywała się kanonizacja. We Mszy świętej sprawowanej przez Ojca Świętego Franciszka, koncelebrowanej przez ponad 100 kardynałów i około 1000 kapłanów z całego świata, uczestniczyły miliony wiernych, dziękując za dar w postaci świętych Pasterzy.
W uroczystościach kanonizacyjnych wzięły udział 94 delegacje państwowe oraz reprezentanci Kościołów protestanckiego i anglikańskiego. Wśród tłumu pielgrzymów największą grupę stanowili Polacy. Flagi biało-czerwone powiewały nie tylko na Placu Świętego Piotra, ale i w innych rejonach Wiecznego Miasta.
W wigilię kanonizacji Papieży w kościele w Piaskach odbyły się uroczystości przygotowujące do tego niezwykłego wydarzenia. Była to Msza święta sprawowana przez ks. Piotra Stańczaka oraz czuwanie modlitewne zakończone Apelem Jasnogórskim. W homilii ks. Piotr krótko przedstawił wizerunek obu Papieży. – Chociaż Jan XXIII wstąpił na Stolicę Piotrową w podeszłym wieku i jego pontyfikat trwał niespełna 5 lat, dokonał wielkiego przełomu w Kościele - zwołał Sobór Watykański II - podkreślał kapłan.
W czasie obrad soboru Papież zmarł. Jego następca Paweł VI mimo niesprzyjających warunków (okres zimnej wojny, żelazna kurtyna) starał się wcielać w życie postanowienia soborowe. Pełna realizacja uchwał soborowych przypada na pontyfikat Jana Pawła II.
- Wybór kard. Karola Wojtyły na stolicę Piotrową był zaskoczeniem dla całego świata, a szczególnie władz komunistycznych w Polsce – przypomniał Ksiądz Proboszcz. - Jan Paweł był autorytetem w dziedzinie nauki i nie tylko. Zjednał sobie serca wiernych z różnych krajów, a szczególnie młodych (Światowy Dzień Młodzieży). Kiedy przyszły choroba, starość i cierpienie, nie wstydził się swych słabości. Ustanowił Światowy Dzień Chorego (11 lutego) oraz święto Miłosierdzia Bożego (zgodnie z zapiskami s. Faustyny) w pierwszą niedzielę po Wielkanocy.
Po zakończeniu Eucharystii odbyło się czuwanie modlitewne przygotowane przez młodzież pod kierunkiem ks. Emila Mazura i s. Joanny Banasiak. Był to czas modlitwy i uwielbienia Boga za dar w postaci Papieża Polaka. - Był poetą, pielgrzymem, mężem stanu, orędownikiem miłości i miłosierdzia – podkreślali młodzi. Cytując wypowiedzi Jana Pawła II, odkrywali ich uniwersalne przesłanie: ,,Bóg miłosierdzia objawił swą miłość w dziele odkupienia”. ,,Moją misja jest głosić, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie” (Płock 1991). Do młodzieży podczas ŚDM w Rzymie Papież apelował: ,,Postawcie Eucharystię w centrum życia wspólnotowego”. ,,Niech Eucharystia kształtuje wasze życie i życie rodzin, które założycie.” Młodzież śpiewając ,,Barkę” oraz inne pieśni dziękowała Bogu za dobro, które miało miejsce w czasie 27-letniego pontyfikatu Jana Pawła II. Podczas czuwania radość płynąca z kanonizacji naszego Rodaka mieszała się z refleksją i zadumą przenikającą jego wypowiedzi. Nadzieją napawa fakt, że Papież pozostawił bogatą spuściznę w postaci książek, encyklik, listów. Jego wypowiedzi są wciąż aktualne np. ,,Módlcie się za mnie, za życia i po mojej śmierci”(Testament). ,,Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością”…(Kraków 1979).
Dopełnieniem uroczystych obchodów był montaż słowno-muzyczny zaprezentowany przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Piaskach w kościele w dniu kanonizacji.
Halina Bartosiak

Piątek, 25 kwietnia 2014, 15:36 

« poprzednie wiadomościKalendarium

Ogłoszenia

Brak wiadomości.

Kancelaria

Czynna w dni powszednie
od 800 do 900 i od 1700 do 1800.
tel. (081)5821090

Adres

ul. Lubelska 1
21-050 Piaski

Msze Święte

Niedziela:
700, 900, 1030, 1200, 1800
(kaplica w Kozicach: 1000)
Dni powszednie:
700, 730, 1800

Siostry Kapucynki NSJ

Klasztor w Piaskach

Dekanat piasecki


Parafia Biskupice
Parafia Chmiel
Parafia Częstoborowice
Parafia Fajsławice
Parafia Kawęczyn
Parafia Oleśniki
Parafia Siedliska
Parafia Trawniki
Parafia Wygnanowice


posłuchaj online


Warto zobaczyć